Skip to content

Digitala strategier

Content plan

En content plan är en plan för hur ett företag ska skapa och dela innehåll på olika plattformar och kanaler för att nå sina affärsmål. En content plan kan innehålla följande element:

 1. Mål: Detta handlar om vad du vill uppnå med ditt innehåll, till exempel öka trafiken till din hemsida, öka försäljningen eller öka kännedomen om ditt varumärke.
 2. Målgrupp: Detta handlar om vem du vill rikta ditt innehåll till, inklusive deras ålder, kön, geografiska plats, intressen och behov.
 3. Innehållsmål: Detta handlar om vad du vill uppnå med ditt innehåll, till exempel öka försäljningen, öka kännedomen om varumärket eller öka trafiken till din hemsida.
 4. Innehållstyp: Detta handlar om vilken typ av innehåll du planerar att skapa, till exempel blogginlägg, videor, infografiker eller sociala medieinlägg.
 5. Nisch: Detta handlar om vilken nisch eller bransch ditt innehåll riktar sig till och vad som är relevant och intressant för den målgruppen.
 6. Format: Detta handlar om vilka typer av innehåll du planerar att skapa, till exempel blogginlägg, videor, podcast, infografik och sociala medier eller e-postlistor.
 7. Kanaler: Detta handlar om vilka kanaler du planerar att använda för att dela ditt innehåll, till exempel din egen hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och partners.
 8. Frekvens: Detta handlar om hur ofta du planerar att publicera ditt innehåll, till exempel dagligen, veckovis eller månadsvis och hur du planerar att fördela det över olika kanaler.
 9. Konsistens: Detta handlar om hur du planerar att hålla din brand voice och visual identity konsekvent över allt ditt innehåll.

Digital strategi – Enkel

En digital strategi är en plan för hur ett företag ska använda digitala verktyg och plattformar för att nå sina affärsmål. En digital strategi kan innehålla följande element:

 1. Mål: Detta handlar om vad du vill uppnå med din digitala strategi, till exempel öka försäljningen, öka kännedomen om ditt varumärke eller öka antalet aktiva användare.
 2. Målgrupp: Detta handlar om vem du vill rikta din digitala strategi till, inklusive deras ålder, kön, geografiska plats, intressen och behov.
 3. Nisch: Detta handlar om vilken nisch eller bransch din digitala strategi riktar sig till och vad som är relevant och intressant för den målgruppen.
 4. Verktyg och plattformar: Detta handlar om vilka digitala verktyg och plattformar du planerar att använda, till exempel sociala medier, hemsida, e-postmarknadsföring och sökmotoroptimering.
 5. Innehåll och budskap: Detta handlar om vad du vill att ditt innehåll och budskap ska säga och vilka värden och budskap du vill förmedla till din målgrupp.
 6. Budget: Detta handlar om hur mycket du planerar att investera i din digitala strategi och hur du planerar att fördela budgeten.
 7. Mätning: Detta handlar om hur du planerar att mäta och analysera resultatet av din digitala strategi för att förbättra den i framtiden.

Digital strategi – Helintegrerad

En helintegrerad och extensiv digital strategi är en strategi som täcker alla aspekter av ett företags digitala närvaro och användning av digitala verktyg och plattformar. En sådan strategi kan innehålla följande element:

 1. Mål: Detta handlar om vad du vill uppnå med din digitala strategi, till exempel öka försäljningen, öka kännedomen om ditt varumärke eller öka antalet aktiva användare.
 2. Målgrupp: Detta handlar om vem du vill rikta din digitala strategi till, inklusive deras ålder, kön, geografiska plats, intressen och behov.
 3. Nisch: Detta handlar om vilken nisch eller bransch din digitala strategi riktar sig till och vad som är relevant och intressant för den målgruppen.
 4. Verktyg och plattformar: Detta handlar om vilka digitala verktyg och plattformar du planerar att använda, till exempel sociala medier, hemsida, e-postmarknadsföring, sökmotoroptimering, video, podcast, influencer marketing och reklam.
 5. Innehåll och budskap: Detta handlar om vad du vill att ditt innehåll och budskap ska säga och vilka värden och budskap du vill förmedla till din målgrupp. Du bör ta hänsyn till olika format och kanaler och säkerställa att ditt budskap är konsekvent överallt.
 6. Budget: Detta handlar om hur mycket du planerar att investera i din digitala strategi och hur du planerar att fördela budgeten. Du bör också ta hänsyn till olika kostnader, inklusive produktionskostnader, annonskostnader och löner för personal.
 7. Mätning: Detta handlar om hur du planerar att mäta och analysera resultatet av din digitala strategi för att förbättra den i framtiden. Du bör välja mått som är relevanta för din verksamhet och använda verktyg för att samla in och analysera data.
 8. Kompetensutveckling: Detta handlar om att säkerställa att du har den kompetens som krävs för att genomföra din digitala strategi på ett effektivt sätt. Det kan innebära att du behöver utbilda din personal eller anställa nya medarbetare med rätt kompetenser. Du bör också säkerställa att du har rätt resurser för att hantera olika uppgifter, såsom att skapa innehåll, analysera data och hantera sociala medier.
 9. Partnerskap: Detta handlar om att identifiera potentiella partners och samarbeten som kan hjälpa dig att nå dina mål. Det kan handla om att samarbeta med andra företag, influencers eller andra intressenter.
 10. Uppföljning och anpassning: Detta handlar om att regelbundet uppfölja och anpassa din digitala strategi för att säkerställa att den fortfarande är relevant och hjälper dig att nå dina mål. Du bör analysera resultatet av din mätning och fatta beslut om eventuella ändringar eller förbättringar som behövs.